Surat Eyang Eni (teruntuk Sri 29/4/1980)

Almarhumah Eyang Eni, Sri Eni Soesatyo is my grandmother.

She is a beautiful mother, a strong and wise woman for her children. And for me, even I only know her for about 5 years, I still remember her. From many ways, she influence me a lot.

This morning I found this letter, a letter that she wrote for my auntie, just 2 month before she passed away. It’s full of love.

This post is dedicated for her.

Semarang, 29-4-80

Sri, anakku sajang

Lajangmu+ duwit Rp 4000 wis tak tompo. Bijen  jo  wis tompo Rp 2000 nang jero lajang.  Jo tak enggo tuku brangkal lan papan.
Ibu ketrimo banget, anak2ku podo ngerti karo Ibu.
Ibu dikabari jen Sri  biso nerusake nang Lampung, jo melu seneng dadi isih biso nerusake sampai biso dadi sardjana.
Sri arep njambi njambut gawe jo sjukur, dadi jen bajarane akeh biso ngirimi Ibu kanggo tuku kangkung lan beras jen duwite Sri turah.
Kapan Sri lan Mas Budi tekan Semarang, bulan Mei?
Mb Gige isih nang Semarang.
O jo, lali ngabari jen Jusuf wis nduwe adik lanang, tgl 3 April djenenge Mohamad Wicaksono
Mb Gige slamet ora opo2 naliko nglahirake adik tjilik si Wicaksono,  tgl 10 Mei bali Plantungan, amargo wis rodo kuwat.
Sri soal beaja SPP kepriye?
Opo jo mbajare isih akeh banget? Ibu mundut kabar.
Sjukur  jen  biso ngabari sak durunge  tgl 8 Mei, dadi Mb Gige biso ngerti soal kebutuhanmu SPP.
Temenan  jo Sri, jen mrene karo Mas Boedi dadi biso plesir Plantungan.
Wis jo Sri, awakmu didjogo supojo sehat2.
Soentjes untuk Mb Nen lan adik.
Untuk Sri dari Ibu, Mas Moch, Mb Gige, Dudi, Jusuf lan adik tjilik.

Ibu Tresno

Sri Eni

Iki ono kirimane Jusuf, gambaran, deweke sing mulas.
Dikirimake Tante Sri, amargo Jusuf wis sekolah TK ketjil di Plantungan